Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Κυριακή του Σωτήρος
Εκείνη την ημέρα είχε ανάγκη
να εξσπλαχνίσει  τα Σ’ αγαπώ του
μ’ όλες τις λέξεις, τις κινήσεις, τα νοήματα.
Βίωμα βίαια ενοχικό.

Τον παρατηρούσε.  Βλέμμα και μαρασμός.

Τελικά, απ’ όλους διάλεξε εκείνη.
Γύρισε την κάννη επάνω της και
έκανε να πυροβολήσει.

Στον επόμενο κρότο έπεσε νεκρός.

Ήταν Κυριακή του Σωτήρος.